Get Adobe Flash player
Home Hỗ trợ Hướng dẫn lắp đặt Lắp đặt sản phẩm Hướng dẫn lắp đặt hệ thống dưới mặt đất
Bảng quảng cáo

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống dưới mặt đất


- Rãnh đặt ống phải có kích thước phù hợp. Đáy rãnh phải rộng hơn đường kính của ống ít nhất là 400mm

- Không để các vật chêm cứng, nhọn như đá, gạch,... trong đường rãnh.

- Chiều sâu lớp đất trên ống phải phủ  ít nhất là 1000mm tính từ điểm cao nhất của ống tới mặt đất.

- Không nên đổ  bê tông xung quanh ống.

 
Các bài hướng dẫn khác

  Hướng dẫn chọn cỡ ống thích hợp
  Hướng dẫn chọn ống theo cấp áp lực