Get Adobe Flash player
Home Hỗ trợ Hướng dẫn lắp đặt Lắp đặt sản phẩm Hướng dẫn chọn ống theo cấp áp lực
Bảng quảng cáo

Hướng dẫn chọn ống theo cấp áp lực


Kích thước của ống bằng nhựa nhiệt dẻo chịu áp suất bên trong phụ thuộc vào yêu cầu độ bền được xác định bằng công thức sau đây: 

Trong đó:

S : là bề dày thành ống tính bằng mm

D : là đường kính ngoài của ống tính bằng mm

P : là áp suất làm việc cho phép ở 200C

sper: Là ứng suất cho phép theo chu vi của ống tính bằng N/mm2

Ứng suất cho phép theo chu vi phụ thuộc vào vật liệu sử dụng, giá trị của perđối với  PVC= 10 N/mm2

  Công ty cổ phần NHỰA BÌNH MINH

 
Các bài hướng dẫn khác

  Hướng dẫn chọn cỡ ống thích hợp
  Hướng dẫn lắp đặt hệ thống dưới mặt đất