Get Adobe Flash player
Home Hỗ trợ Hướng dẫn lắp đặt Lắp đặt sản phẩm Hướng dẫn chọn cỡ ống thích hợp
Bảng quảng cáo

Hướng dẫn chọn cỡ ống thích hợp


Công thức sau đây có thể cho phép tính toán sơ bộ kích thước ống theo yêu cầu phù hợp với lưu lượng và tốc độ dòng chảy của nước:

 

          Hoặc        

 

Trong đó:

 

  • V  : là tốc độ chảy tính bằng m/s   
  • Di : là đường kính trong của ống tính bằng mm                
  • Q1: là lưu lượng dòng chảy tính bằng m3/h   
  • Q2: là lưu lượng dòng chảy tính bằng l/s
  •  

Tùy theo mục đích sử dụng, có thể chọn tốc độ chảy (V) như sau:

 

V = 0,51,0 m/s đối với hút

V = 1,03,0 m/s đối với đường phân phối

 
  Công ty cổ phần NHỰA BÌNH MINH

 
Các bài hướng dẫn khác

  Hướng dẫn lắp đặt hệ thống dưới mặt đất
  Hướng dẫn chọn ống theo cấp áp lực