Get Adobe Flash player
Home Tin tức Tin tuyển dụng
Bảng quảng cáo

Tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

 

Để đáp ứng yêu cầu về công tác Đầu tư Nghiên cứu và Phát triển, mở rộng sản xuất, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh cần tuyển ứng viên có năng lực làm việc tại TP.HCM, Bình Dương, Long An đối với các vị trí sau:

 

Yêu cầu chun...

 

Thông báo tuyển dụng - 03 Công nhân Cơ khí