Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Tin tức cho Cổ đông
Bảng quảng cáo

Tin tức cho cổ đông

Họp định kỳ Quý II/2016 cùng các Quỹ đầu tư và cổ đông sở hữu cổ phiếu BMP

THÔNG BÁO

 

Kính gởi: Các Quỹ đầu tư và cổ đông sở hữu cổ phiếu BMP

Xem chi tiết

 

 

 

 

 

Quyết định về việc thanh tra thuế tại Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

Quyết định về việc thanh tra thuế tại Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

 

Xem chi tiết

 

 

 

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2016

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2016

 

Xem chi tiết

 

 

 

 

Họp định kỳ Quý I/2016 cùng các Quỹ đầu tư và cổ đông sở hữu cổ phiếu BMP

 

THÔNG BÁO

 

Kính gởi: Các Quỹ đầu tư và cổ đông sở hữu cổ phiếu BMP

 

 

Ban Quan hệ cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý I/2016 cùng các Quỹ đầu tư và cổ đông sở hữu cổ phiếu BMP có nhu cầu  với chi tiết như sau:...

 
Các bài viết khác...