Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Tin tức cho Cổ đông
Bảng quảng cáo

Tin tức cho cổ đông

Về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt

 

Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

 

 

1. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Download 2. Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Download 3. Nghị quyết chi trả cổ tức còn lại của năm 2014 Download

...

 

Thông báo về việc bổ sung Tờ trình và tài liệu ĐHCĐ thường niên 2015

 

Nhấn vào đây để lấy tài liệu được bổ sung

 

 

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

 

1. Thư mời họp Download 2. Chương trình Đại hội Download 3. Tờ trình Đại hội Download 4. Giấy xác nhận ủy quyền dự Đại hội Download 5. Quy chế tổ ch...
 
Các bài viết khác...