Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Tin tức cho Cổ đông
Bảng quảng cáo

Tin tức cho cổ đông

Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015

Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015

Xem chi tiết

 

 

 

 

V/v Công bố kết luận thanh tra thuế

Biên bản về việc công bố kết luận thanh tra. Xem tại đây

 

Quyết định về việc xử lý vi phạm về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế. Xem tại đây

 

 

Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Kỹ Thuật

Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Quan giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Kỹ Thuật Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh   

 

Xem tại đây

 

Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh

Gia hạn bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim Yến giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh   

 

Xem tại đây

 
Các bài viết khác...