Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Tin tức cho Cổ đông
Bảng quảng cáo

Tin tức cho cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng ĐHCĐ 2016

Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Xem chi tiết

 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT HĐQT - VỀ VIỆC BỔ SUNG BÀ ĐẶNG THỊ THU HÀ VÀO THÀNH VIÊN HĐQT

 

Xem chi tiết

 

 

 

 

Thông báo: Các Quỹ đầu tư và cổ đông sở hữu cổ phiếu BMP

Ban Quan hệ cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý IV /2015 cùng các Quỹ đầu tư và cổ đông sở hữu cổ phiếu BMP có nhu cầu  với chi tiết như sau:

 

-         Thời gian : từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00  thứ s...

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

 

Xem chi tiết

 

 

 
Các bài viết khác...