Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Tin tức cho Cổ đông
Bảng quảng cáo

Tin tức cho cổ đông

Thông báo về việc công bố thông tin

Chúng tôi xin gởi lời cảm ơn đến Quý Khách hàng, Cổ đông, Nhà đầu tư đã quan tâm ủng hộ Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh trong thời gian qua.

 

Để cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2011 của Nhựa Bình Minh, Tiểu ban Quan hệ...

 

Biên bản đại hội Cổ đông thường niên năm 2011

Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2011, tại Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh số 240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh đã được tiến hành.

xem chi tiết

 

Hội Đồng Quản trị

 

Đại hội cổ đông thường niên 2011

       Ngày 22/4/2011, Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh đã diễn ra long trọng tại hội trường Công ty. Từ sau Đại hội thành lập Công ty cuối năm 2003, đây là kỳ Đại hội thường niên có số lượng cổ đông nắm giữ tỉ lệ cổ phiếu tham dự cao nhất, ...
 

Phát hành cổ phiếu thưởng 2010

- Tổng số vốn phát hành năm 2010: 107.180 cổ phần - mệnh giá 10.000 đồng/ Cổ phiếu (tương đương 1% Vốn điều lệ của Công ty vào ngày 10/06/2006).

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu không hạn chế quyền biểu quyết và quyền chuyển nhượng đến hết năm 2011.

- Nguồn vốn hỗ trợ việc phát hành: Từ lợi nhuậ...