Get Adobe Flash player
Home Investor Relations News for Shareholders
Banner

Tin tức cho cổ đông

Giải trình vấn đề ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 số 106/BCKT/TC và 107/BCKT/TC của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính và Kiểm toán Nam Việt phát hành ngày 10/03/2017

 

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Xem chi tiết

 

 

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

 

Xem chi tiết

 

 

 

 

Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý IV/2016 cùng các Quỹ đầu tư và cổ đông sở hữu cổ phiếu BMP có nhu cầu

 

 

Kính gởi: Các Quỹ đầu tư và cổ đông sở hữu cổ phiếu BMP

 

 

Ban Quan hệ cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý IV/2016 cùng các Quỹ đầu tư và cổ đông sở hữu cổ phiếu BMP có nhu cầu  với chi tiết như sau:

 

...
 
More Articles...