Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông
Bảng quảng cáo

Quan hệ cổ đông

V/v Công bố kết luận thanh tra thuế

Biên bản về việc công bố kết luận thanh tra. Xem tại đây

 

Quyết định về việc xử lý vi phạm về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế. Xem tại đây

 

 

Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Kỹ Thuật

Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Quan giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Kỹ Thuật Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh   

 

Xem tại đây

 

Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh

Gia hạn bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim Yến giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh   

 

Xem tại đây

 

Tái bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Ngân giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

 

Xem tại đây

 

Tổ chức cuộc họp định kỳ Quý III/2015 cùng các Quỹ đầu tư và cổ đông sở hữu cổ phiếu BMP

 

Kính gởi: Các Quỹ đầu tư và cổ đông sở hữu cổ phiếu BMP

 

Ban Quan hệ cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý III/2015 cùng các Quỹ đầu tư và cổ đông sở hữu cổ phiếu BMP có nhu cầu  với chi tiết như sau:

 

-   ...

 
Các bài viết khác...