Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông
Bảng quảng cáo

Quan hệ cổ đông

Tin Vắn

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh trong phiên họp ngày 16/11/2011 vừa qua đã quyết định thành lập Ban Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro Công ty, gồm c...

 

Thông báo về việc công bố thông tin

Chúng tôi xin gởi lời cảm ơn đến Quý Khách hàng, Cổ đông, Nhà đầu tư đã quan tâm ủng hộ Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh trong thời gian qua.

Để cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm của Nhựa Bình Minh, Tiểu ban Quan hệ cổ đông của Công ty sẽ tổ chức buổ...

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngày 05/8/2011, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh đã tổ chức hội nghị công bố thông tin có liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đến tham dự có hơn 30 nhà đầu tư đại diện cho 20 quỹ đầu tư, các tổ chức và một số nhà đầu tư cá nhân.

 &nb...

 

Thông báo về việc công bố thông tin

Chúng tôi xin gởi lời cảm ơn đến Quý Khách hàng, Cổ đông, Nhà đầu tư đã quan tâm ủng hộ Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh trong thời gian qua.

 

Để cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2011 của Nhựa Bình Minh, Tiểu ban Quan hệ...

 

Biên bản đại hội Cổ đông thường niên năm 2011

Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2011, tại Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh số 240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh đã được tiến hành.

xem chi tiết

 

Hội Đồng Quản trị

 
Các bài viết khác...