Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông
Bảng quảng cáo

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2016

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2016

 

Xem chi tiết

 

 

 

 

Họp định kỳ Quý I/2016 cùng các Quỹ đầu tư và cổ đông sở hữu cổ phiếu BMP

 

THÔNG BÁO

 

Kính gởi: Các Quỹ đầu tư và cổ đông sở hữu cổ phiếu BMP

 

 

Ban Quan hệ cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý I/2016 cùng các Quỹ đầu tư và cổ đông sở hữu cổ phiếu BMP có nhu cầu  với chi tiết như sau:...

 

Nghị quyết Hội đồng quản trị - ngày 29/04/2016

 

Xem chi tiết

 

 

 

Kết quả ĐHCĐ thường niên 2016

 

      1. Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2016

      2. Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016

 

 

Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016

 

1 Thư mời họp   2 Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2016   3 Quy chế tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016   4 Giấy xác nhận...
 
Các bài viết khác...