Get Adobe Flash player
Home Hỏi-Đáp Câu 15: Bích đơn và bích kép khác nhau như thế nào?
Bảng quảng cáo

Câu 15: Bích đơn và bích kép khác nhau như thế nào?

Bích đơn hay bích kép đều có công dụng dùng để nối các đầu ống với nhau. Bích đơn của Bình Minh có thân và vai bích liền một khối được dùng cho ống có đường kính từ 49-114 mm, bích kép có thân và vai rời và dùng cho đường kính ống từ 114-220 mm