Get Adobe Flash player
Home Hỏi-Đáp Câu 12: Ống Bình Minh có kích cỡ từ nhỏ nhất đến lớn nhất là bao nhiêu? uPVC, HDPE?
Bảng quảng cáo

Câu 12: Ống Bình Minh có kích cỡ từ nhỏ nhất đến lớn nhất là bao nhiêu? uPVC, HDPE?

Ống uPVC hệ inch có đường kính từ ø21 mm đến ø220 mm, ống uPVC hệ mét có đường kính từ ø20 mm đến ø630 mm

Ống HDPE có đường kính từ ø20 mm đến ø1200 mm. Đây là ống HDPE có đường kính lớn nhất Việt Nam hiện nay.