Get Adobe Flash player
Home Hỏi-Đáp Câu 11: Khả năng lắp lẫn của sản phẩm Bình Minh so với các nhà cung cấp khác như thế nào?
Bảng quảng cáo

Câu 11: Khả năng lắp lẫn của sản phẩm Bình Minh so với các nhà cung cấp khác như thế nào?

Bình Minh sản xuất ống và phụ tùng theo các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 1452:2009, ISO 4422:1990, BS 3505:1968… Do vậy, nếu khách hàng sử dụng các loại phụ tùng hay ống của nhà cung ứng khác (kể cả sản phẩm nhập khẩu)  có cùng tiêu chuẩn thì hoàn toàn có thể lấp lẫn với sản phẩm Nhựa Bình Minh