Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Giải trình vấn đề ngoại trừ trong Báo cáo soát xét cho kỳ kế toán từ 01/01/2016 đến 30/6/2016 số 327/BCSX/TC và 328/BCSX/TC của Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt phát hành ngày 11/8/2016
Bảng quảng cáo

Giải trình vấn đề ngoại trừ trong Báo cáo soát xét cho kỳ kế toán từ 01/01/2016 đến 30/6/2016 số 327/BCSX/TC và 328/BCSX/TC của Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt phát hành ngày 11/8/2016

 

 

xem chi tiết

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: