Get Adobe Flash player
Home Công ty Thành Tích Những thành tích nổi bật của công ty trong năm 2010
Bảng quảng cáo

Những thành tích nổi bật của công ty trong năm 2010

1.     Tiếp tục được Chính phủ Việt Nam lựa chọn tham gia chương trình “THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA”. Chương trình này được bắt đầu từ năm 2008.

2.     Lần thứ 6 được Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam trao tặng giải thưởng “SAO VÀNG ĐẤT VIỆT NĂM 2010”.

3.     Là doanh nghiệp nhựa duy nhất liên tục từ năm 1997 đến nay (15 lần)  được Người tiêu dùng bình chọn “HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO”.

4.     Dẫn đầu danh sách “NHỮNG CÔNG TY VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ NHẤT”năm 2010 của Profiles International Việt Nam với tỉ trọng doanh thu/CNV trong năm là 2,5 tỉ đồng.

5.     Là DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMnăm 2010.

6.     Là một trong 500 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LỚN NHẤT VIỆT NAM.