Get Adobe Flash player
Home Công ty Tin nổi bật Quan hệ cộng đồng
Bảng quảng cáo

Quan hệ cộng đồng

Trách nhiệm với Xã Hội

Ý thức được trách nhiệm đối với xã hội, ngoài nỗ lực kinh doanh để đóng góp vào sự phát triển cho đất nước, Công ty luôn nghiêm chỉnh trong việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh

đó Nhựa Bình Minh luôn chia sẻ khó khăn với cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội như đóng góp cứu trợ thiên tai, bão lụt, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa với số lượng bình quân 3 căn nhà mỗi năm. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ về việc cứu trợ cho người dân nước Nhật đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ trận động đất, sóng thần ngày 11/3/2011, Công ty đã trích 30 triệu đồng từ quỹ phúc lợi để đóng góp cho Hội chữ thập đỏ thành phố. Việc làm nhỏ này đã trở thành truyền thống của Công ty từ nhiều năm nay.

Từ 10 năm nay Nhựa Bình Minh duy trì phụng dưỡng 5 Mẹ Việt Nam Anh Hùng, 3 Mẹ Liệt sĩ, 1 gia đình thương

binh, 1 con công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Phong trào hiến máu nhân đạo được phát động và duy trì từ 7 năm nay với tổng cộng có hơn 700 lượt người tham gia hiến máu. Có những câu chuyện cảm động đã

nảy sinh từ phong trào này tại Công ty:

Một khách hàng đã gọi điện đến Công ty xin giúp loại máu hiếm cho người thân đang điều trị tại bệnh viện. Trong Công ty có hai cán bộ có loại máu này đã sẵn sàng đến hiến ngay nhưng vẫn không cứu được người bệnh. Điều này đã thôi thúc và càng giúp cho CBCNV Công ty nhận thức được tầm quan trọng của việc

hiến máu cứu người. Có hai vợ chồng công nhân của Công ty năm nào cũng hiến máu vì có mẹ già phải chạy thận lọc máu. Hơn ai hết họ hiểu và tri ân những người đã vì mẹ mình bằng cách hiến lại những giọt máu

của mình.

Phong trào hiến máu của Nhựa Bình Minh đã thu hút được cả địa phương nơi Công ty trú đóng cùng tham gia. Tổng giá trị thực hiện cho công tác xã hội trong năm 2010 đạt gần 700 triệu đồng.

 

Trách nhim vi môi trường

Là một doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, Nhựa Bình Minh luôn chú trọng đến công tác môi trường. Ngoài việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về tiếng ồn, nước thải, phân loại rác thải, Công ty luôn áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại, tiên tiến nhằm sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao thân thiện với môi trường.

Ý thức trách nhiệm của mình đối với môi trường sống chung của Công ty và xã hội, Công ty đang hướng tới xây dựng và áp dụng hệ thống ISO 14000 về quản lý môi trường.